Årsmöte för verksamhetsåret 2023

Hej

Nu är året 2023 i föreningens verksamhet igång, med uppstart den 18/1 med ett medlemsmöte, där 19 st medlemmar närvarade, kul!

Vi pratade lite kring årets verksamhet i klubben, vad vi har för planer och tankar.

Årsmöte

Är planerat till den 21 februari i lokalen (Kärna), se separat kallelse för tid. För att vara röstberättigad så ska medlemsavgiften vara inbetalad senast den 15 februari.

Varmt välkomna till ett nytt år med SK5LF!

73
Kasper
Sekreterare i SK5LF