Kursdag 16/3

Idag höll Rolf SA5RAG en lektion både live och digitalt angående strålning och fält.

Ta hand om er!

73’de Kasper

Årsmöte

Hej!

På onsdag den 23/2 är det årsmöte i SK5LF, se mer information i separat kallelse.

Vänliga hälsningar

Styrelsen via Kasper