Kurser för amatörradiocertifikat

Kursen för 2019 börjar redan att planeras. Vill du gå kurs så hör av dig till Göran för mer information.

Längd & kostnad

Kurslängd: åtta veckoslut, inklusive provtillfälle.
Kostnad: 600 kr för vuxen, 250 kr för ungdomar under 20 år. I priset ingår fika vid varje tillfälle samt förstås lärarlädda lektioner för alla tillfällen.
Kostnad för kurslitteratur och medlemskap tillkommer.
Med reservation för ändringar.

Kursupplägg

Kursen börjar med en liten genomgång sedan är det uppdelat oftast en dag för en del (teknik eller reglemente) inte två ämnen samma dag. Det är alltid minst en lärare vid varje tillfälle. Vi har två stycken, en som har hand om teknikdelen samt en för reglementet.
Då teknikdelen är den tyngsta delen så har vi avsatt flest tillfällen för denna delen, så alla ska få chansen att öva och lära sig.

Vi testar oss själva via PTS egna tjänst där man kan testa sina kunskaper. Vi diskuterar frågorna och svarar alla gemensamt via en dator. Varje kursmedlem kan även ta med sig en egen dator och sitta och plugga på frågorna hos PTS. Den aktuella hemsidan går att nå vart som helst där man har tillgång till internet (https://hamradio.pts.se/Question/ChooseTypeOfTest).

Proven som man ska skriva är två stycken, en är på teknik och en på reglemente. Vid provtillfället medverkar en provförättare samt en ”kontrollant” från SSA. Men även lärarna är med.
Klarar man inte den ena delen av provet så går det att skriva om den delen man inte klarade. Man behöver inte göra om båda proven.

Välkommen att höra av dig till oss för mer info!

Ansvarig/info:

Ordförande, Göran Friberg
Tel: 070-405 99 16
Mail: ordforande@sk5lf.se

Anmälan/information:

ordforande@sk5lf.se

Kursmaterial

Här finns lite länkar där man kan hitta olika kurslitteraturer. En av våra kursledare, Lars som har teknikdelen av utbildningen, har även sammanställt lite anteckningar från pågående kurs som han har lagt ut på sin hemsida. Länken dit finns här först i listan. Anteckningar från en amatörradiokurs (Lars SA5CYZ) Övningsfrågor hos PTS (Övningsfrågor på PTS’s hemsida)