Kurs för amatörradiocertifikat

Årets kurs 2019 är nu avslutad
Här nedan kan du läsa om hur vi i SK5LF genomför kursen. Håll gärna utkik för ny information när nästa kurs är planerad, hösten 2020 blir troligen nästa tillfälle.

Nu är det dags att göra slag i saken och ta amatörradiocertifikat!

SK5LF kommer att erbjuda sin populära certifikatkurs i Linköping även under hösten i år 2019!

Om kursen 2019

Kursen innefattar alla delar som är nödvändiga för att kunna skriva ett certifikatprov för amatörradio och genomförs under 12 veckor på vardagskvällar från den 11 september. Under kursen kommer vi även att prova på att bygga antenner, prata över repeater och prata på kortvåg med radioamatörer ute i värden. Vi prövar även på digital kommunikation av olika slag som WSPR, DMR, FT8.
Certifikatet ger dig en världsunik radioidentitet och rätt att använda radiosändare med hög effekt på ett stort antal frekvenser – allt från låga frekvenser för att nå jorden runt, via kommunikation med handapparater över repeater, till mycket höga frekvenser för tekniska experiment.

Kursupplägg

Kursupplägget bygger på att man läser i litteraturen i förväg inför varje tillfälle enligt en kursplan. Under kurstillfället går vi igenom ämnet, reder ut svårigheter och testar några övningsuppgifter. Efter tillfället övar man sedan vidare på uppgifter allt efter behov. Under hela kursen finns vårt webbforum för frågor och erfarenhetsutbyte.

Tid och plats

Platsen är Kärna Scoutgård (Google Maps). Vi brukar starta kl 19:00, om inte annat har angetts i samband med senaste tillfället.

Material och utrustning

Litteratur finns både fritt tillgängligt elektroniskt och att köpa på papper hos SSA, se länken för mer information. https://www.ssa.se/utbildning/utbildningsmaterial/
Ingen utrustning behövs för kursen annat än papper, penna och teknisk miniräknare.

Prov/examinering

Prov kommer att erbjudas i månadsskiftet november – december 2019.

Anmälan och kostnader

En kursavgift på 600 kr ska vara betald före första tillfället. Utöver kursavgiften tillkommer endast en avgift för provet på 250 kr och certifikatavgifter på ca 180 kr, detta är en engångs avgift (certifikatavgiften) som ger dig en unik signal som du behåller livet ut.
Vi kommer också vid varje tillfälle/kväll att bjuda på varmkorv eller smörgås och kaffe. Det ingår också ett års medlemskap i föreningen i och med att du går våran kurs.

Anmälan sker till:
Rolf Ragnarsson
Ordförande i SK5LF
Tel: 0733-84 18 67
Mail: ordforande@sk5lf.se

Hjärtligt välkommen till en kul hobby och till klubben SK5LF!