Kurs för amatörradiocertifikat

Radiokurs i Linköping — dags att anmäla sig!

SK5LF planerar att genomföra en certifikatkurs i Linköping med start under november. Upplägget är veckovisa möten med ett mindre antal deltagare på onsdagskvällar under hösten och vintern med uppehåll för jul/nyår.
Vissa av mötena kan istället komma att genomföras som videomöten. Utöver kvällsmötena planeras en lördag med praktiska övningar.

Kursens mål är att ge deltagarna de kunskaper som krävs för att avlägga prov för amatörradiocertifikat. Avslutande provtillfälle planeras äga rum under april 2021.

För att kunna genomföra kursen krävs tillräckligt många deltagare och därför ber vi dig som är intresserad av att delta att höra av dig till kurs@sk5lf.se. Om du känner till andra intresserade så sprid gärna denna information vidare.

Välkommen!
Kursteamet på SK5LF

P.S. Hör gärna av dig om du inte bor i Linköpingsområdet och är intresserad av en kurs enbart via videomöten. Vi håller på att undersöka möjligheter för detta och vill gärna bilda oss en uppfattning om hur många som kan tänkas vara intresserade.

Anmälan, frågor & kostnader

Anmälan och andra funderingar kring kursen sker till våran mailadress: kurs@sk5lf.se.
Där svarar Rolf eller Mikael på era frågor och funderingar.

Hjärtligt välkommen till en kul hobby och till klubben SK5LF!