Avgiften inbetalas till bankgiro 811-0090 eller via swish: 123 673 24 57, avgiften skall vara inbetalad senast två veckor innan årsmötet sker, och tidigast den 1 januari det aktuella året.
Glöm ej att ange din signal samt det verksamhetsåret betalningen gäller som meddelande på inbetalningen. Detta så att kassören vet vem som är inbetalare, samt vilket verksamhetsår avgiften avser. Vid livstids medlemskap ange ”signal livstid”.

Ungdom (under 18 år) och student 50 kronor
Vuxen (från 18 år) 200 kronor
Familj 300 kronor
Livstidsmedlemskap (ange ”signal livstid” i meddelandet) 2 400 kronor