Föreningsinformation

OM OSS

Radioklubben Östra, SK5LF har idag verksamhet inom bland annat följande trafiksätt amatörradio, pr-radio, DMR, 69 mHz och olika digital moder (PSK-31 till exempel).
Flera av våra medlemmar är med i FRO och FRG där vi hjälper samhället i krissituationer att kommunicera.
Många av klubbens medlemmar är också med på olika sambandsuppdrag till exempel vid bilrallyn, detta i samarbete med en annan förening.

Vi håller också kurser för att få ett amatörradiocertifikat.

Donationer till klubben?

Är det så att ni vill donera utrustning eller på annat sätt stödja RK Östra?
Ta då gärna kontakt med någon av oss i styrelsen genom att skriva till oss via  Kontakta oss sidan. Stort tack för din donation på förhand!

Swish

SK5LF har ett swishnummer dit man kan göra betalningar för till exempel årsavgiften och fika vid tillfällen det erbjuds.
Swish nr: 123 673 24 57


Olika kontaktsätt på radion
Analogt
 • 69.1875 (kanal 8 på 69 mHz)
  www.4meter.se/ostergotland/
 • 434.825 MHz (QRV) (Observera, nya frekvensen!)Skift: -2.0 MHz
  Subton: 82,5
  DTMF: 5
  QTH: Föreningens egen 70cm repeater i Majelden (Linköping)
 • 145.7375 MHz (QRV)
  Skift: -600 kHz
  Subton: 82,5
  QTH: Utkanten av Linköping i Ljungsbro trakten


DMR
 • 434.5125 MHz (QRV) främst finns vi på 2405
 • 145.6625 MHz (QRV)
  Skift: -600 kHz
  QTH: En bit utanför Linköping, mot Åtvidaberg


Medlemsmöten

Mötena börjar klockan 18:30.
Det finns alltid kaffe/te och något gott fikabröd på alla möten, till en kostnad av 10 kr (Swish betalning).

Vi kommer att vara i Kärna Scoutgård, Malmslätt i Linköping ( Google Maps), om inget annat anges. Alla är förstås välkomna, även ni som inte är medlemmar.

Medlemsavgfiter

Avgiften inbetalas till bankgiro 811-0090 eller via swish: 123 673 24 57, avgiften skall vara inbetalad senast två veckor innan årsmötet sker, och tidigast den 1 januari det aktuella året.
Glöm ej att ange din signal samt det verksamhetsåret betalningen gäller som meddelande på inbetalningen. Detta så att kassören vet vem som är inbetalare, samt vilket verksamhetsår avgiften avser. Vid livstids medlemskap ange ”signal livstid”.

Observera, höjda avgifter för 2024

Ungdom (under 18 år) och student: 100 kronor

Vuxen (från 18 år): 300 kronor
Familj: 400 kronor
Livstidsmedlemskap (ange ”signal livstid” i meddelandet): 3 600 kronor

Ny medlem

Kul att du är intresserad över att bli medlem i SK5LF!
Du skickar in de uppgifter som vi behöver om dig via formuläret nedan (Google Formulär). Därefter kommer du så snart det går att få ett välkomst mail.

Värt att notera är att här nedan finns våra styrande dokument, främst stadgar och GDPR policy är viktiga att läsa igenom för dig som ny medlem.

Varmt välkommen till SK5LF!

STYRDOKUMENT

SK5LFs styrande dokument finns att tillgå genom att kika på via Google Drive länken här nedan. Knappen pekar mot http://styrdokument.sk5lf.se. Alla oavsett om du är medlem eller inte har tillgång till dokumenten.
De dokument som finns publicerade är:
– Stadgar
– Policy för GDPR