Kurs för amatörradiocertifikat

Kurs för amatörradiocertifikat våren 2023

Uppstart
Kursen startar lördagen den 21 januari kl 10:00 på plats i Kärna scoutgård, karta: https://goo.gl/maps/3dcG3hrRfuB9f4Tt5.
Detta tillfälle innefattar även praktik, en chans att prova på radio via bla. kortvåg och prata om utrustning, frågor kring hobbyn etc..

Om kursen
Kursen innefattar alla delar som är nödvändiga för att kunna skriva ett certifikatprov för amatörradio och genomförs på tisdagkvällar i Kärna Linköping, vid vissa tillfällen kommer kursen att tas via videomöte.

Certifikatet ger dig en världsunik identitet i etern och rätt att använda radiosändare med hög effekt på ett stort antal frekvenser – allt från väldigt låga frekvenser för att nå jorden runt, direktkommunikation via repeatrar, satelliter eller rent av via rymdstationen ISS eller månen och även få tillgång till mycket höga frekvenser på många GHz för tekniska experiment.
Not even space is the limit!

Kursupplägg
Kursupplägget bygger på en kursplan med personliga studier inför varje kurstillfälle.
Som förkunskaper behövs matematik från högstadiet.
(Inget krav på kunskaper i telegrafi krävs numera för att erhålla certifikatet.)
Provtillfällen för att avlägga certifikatprov kommer att ske efter avslutad kurs, preliminärt hösten 2023.

Kurslitteratur finns tillgänglig att hämta gratis på: https://www.ssa.se/ssa/dokument/utbildningsmaterial/ men går även att köpa på papper hos SSA https://hamshop.ssa.se/ .

Anmälan & avgifter
Anmälan till kursen sker genom att du betalar in kursavgiften på 700kr antingen via Swish: 123 673 24 57 eller till bankgiro: 811-0090 och sedan skickar in din anmälan till kursen med en notering att du har betalat till: kurs@sk5lf.se.
Vid provtillfället tillkommer en egångskostnad för certifikats skrivning på 250kr och vid godkänt prov en registreringsavgift för din signal till SSA på 180kr.
Din unika signal behåller du sedan livet ut.

Fritt medlemskap – om du går kurs hos oss
När du går en kurs hos oss så får du också ett års medlemskap i SK5LF, detta ingår i kurskostnaden.
Detta gäller även om du av någon anledning tvingas avbryta kursen eller om du inte skulle klara provet i slutet av kursen.

Frågor eller funderingar
Frågor kring kursen skickas till kurs@sk5lf.se

Hjärtligt välkommen till en kul hobby och till klubben SK5LF!