Medlemsavgifter

Medlemsavgiften för år 2019

Ungdom (under 18 år) 50 kronor
Vuxen (från 18 år) 200 kronor
Familj 300 kronor

Avgiften inbetalas till bankgiro 811-0090, avgiften skall vara inbetalad före årsmötet och helst tidigast den 1 januari det aktuella året.

O.B.S.
Glöm ej ange Din signal på inbetalningen så kassören vet vem som är inbetalare.